Asker Musikkorps
ASKER MUSIKKORPS
 • Om AMK    • Aktuelt    • Pressen skrev    • AMK til tjeneste    • Medlemssider    • Våre støttespillere    • Kontakt oss    • In English    

 

 

   Om AMK
    - Politiattest
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 990 061

 

 

 
Politiattest
 
AMK følger NMFs retningslinjer for krav om politiattest Bakgrunn:
Forbundsstyret i NMF har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle musikkorps fra og med 1. oktober 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Les mer

Musikkorpsene er pålagt å vurdere hvordan NMFs generelle retningslinjer skal implementeres i det enkelte korps. Musikkorpsene er også pålagt å beskrive praksis i passende informasjonsform.

AMKs praksis:
Styret i AMK behandlet forbundsstyets retningslinjer i styremøte 03.06.2009 og vedtok følgende praksis:

- Politiattest skal fremlegges av korpsets faste dirigent, leder og leder av musikkutvalg
- Øvrige instruktører eller styremedlemmer omfattes ikke
- Styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i AMK er Geir Uglum
- Styreoppnevnt varaperson for ordningen i AMK er Bente Kristin SætenUtskriftsvennlig versjon

 

 

Asker Musikkorps - Postboks 30 - 1371 Asker - www.amk.no - Org.nr: 981 400 593