Asker Musikkorps
ASKER MUSIKKORPS
 • Om AMK    • Aktuelt    • Pressen skrev    • AMK til tjeneste    • Medlemssider    • Våre støttespillere    • Kontakt oss    • In English    

 

 

   Om AMK
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 191 988

 

 


Slik har vi det i AMK

Vi har blitt enige om noen felles spilleregler som alle må sette seg inn i og følge:

Slik har vi det i Asker Musikkorps

  • I Asker Musikkorps er vi en positiv gjeng i et godt sosialt miljø. Vi liker å spille i et korps med et godt musikalsk nivå og varierte oppgaver.
  • Vi øver hver torsdag i Asker Kulturhus og møter forberedt og i god tid til både øvelser og konserter. Alle bidrar til å sette ut og rydde sammen utstyr.
  • På øvelsene lytter vi til dirigenten og har med blyant for å notere. Mobiltelefonene har ikke lyd på og brukes ikke når vi øver.
  • Fravær melder vi i god tid til både sekretær og gruppeleder.
  • Vi melder også fra hvis vi må komme for sent slik at stol kan stå klar. Og da setter vi oss på plass uten å forstyrre.
  • Alle har ordnet seg tilgang til de interne medlemssidene på www.amk.no og der finner vi terminliste, noter, lydfiler, beskjeder medlemslister, vedtekter mv.
  • Beskjeder gis på øvelsen og sendes også ved behov i mail. Viktige påminnelser sendes ut på sms. Alle leser og svarer raskt på eventuelle spørsmål i mail fra styret og gruppeledere.
  • Medlemmene i AMK er engasjerte og opptatt av at korpset utvikler seg. Vi kommer med forslag til stykker og prosjekter. Vi forteller venner og kjente om våre konserter. De som er på Facebook og andre sosiale medier benytte disse aktivt for å fremme korpset og aktivitetene.
  • Vi setter også veldig pris på nye medlemmer og tar de godt i mot. Vi har et godt ungdomsmiljø og mange som er med i AMK de siste årene sine i skolekorpset. De som spiller i AMK i tillegg til et skolekorps betaler ikke medlemskontingent, og skolekorpset har fortrinn ved arrangementskollisjoner.

 

   
 

 

 

Asker Musikkorps - Postboks 30 - 1371 Asker - www.amk.no - Org.nr: 981 400 593