Asker Musikkorps
ASKER MUSIKKORPS
 • Om AMK    • Aktuelt    • Pressen skrev    • AMK til tjeneste    • Medlemssider    • Våre støttespillere    • Kontakt oss    • In English    

 

 

   Om AMK
    - Politiattest
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 191 975

 

 


Styre og stell

Her finner du en kort oversikt over organisering i AMK

AMKs daglige drift håndteres av et styre og to faste komiteer; Musikkutvalg og Tur&arr. Komitelederene sitter i styret.

Årsmøtet holdes hver vår og er korpsets øverste organ.

AMK er tilknyttet Norges Musikkorps Forbund gjennom regionen NMF Øst.

AMK følger NMFs retningslinjer for krav om politiattest.
Les mer

AMK følger NMFs retningslinjer for krav til beredskapsplan.
Beredskapsplan for AMK finner du her.

   

  
Styret i AMK består etter årsmøtet 2020 av følgende personer

Verv  Navn 
Leder   Frode Wold  
PR-ansvarlig   Sven Fossum  
Sekretær   Grethe Wold  
Økonomiansvarlig   Bente Sæten  
Leder Musikkutvalg   Harald Haarstad  
Leder Tur&arr   Runa Sæther  
Styremedlem   Britt Ellen W. Tryti  

 

 

 

 

Asker Musikkorps - Postboks 30 - 1371 Asker - www.amk.no - Org.nr: 981 400 593